Elproduktionens påverkan på fisket

Man kan inte bortse från att det i många vattendrag blivit lite färre fiskar under de senaste åren. Det beror till viss del på att fisken fått svårare att överleva, leka och växa i beståndet på grund av elproduktionen. Det påverkar också flugfiskare som vill utöva sitt intresse.

Miljövänlig el minskar utsläpp

När det gäller kärnkraftverk, kolkraftverk och andra icke miljövänliga former av elproduktion blir det alltid vissa utsläpp som kan påverka fisken. Ibland dör fisk och andra djur helt ut i ett vattendrag på grund av utsläppen. Med miljövänlig el slipper man utsläppen, läs mer om det här hos ett bolag som faktiskt bryr sig om omgivningarna.

Vattenkraftverk och fisk

Det finns dock även en del nackdelar med miljövänlig elproduktion. När det gäller fisk och fiske så är vattenkraftverken de mest negativa. De placeras ofta i naturliga strömmar och åar där fisken leker och där fisken behöver passera för att ta sig till andra vattendrag. När fisken inte kan det dör de ut, och många fiskar fastnar i vattenkraftverkens turbiner. Men läget har förbättrats en del.

Underlätta för fisken

Vid många vattenkraftverk har man vidtagit åtgärder för att fisken inte ska komma in i turbinerna. Man har också byggt gångar så att fisken kan ta sig förbi kraftverket och vidare ut i andra vatten. Det är ett effektivt sätt att minska vattenkraftverkets påverkan på fiskarnas liv.

Att fiska vid en anläggning för elproduktion

Att fiska i vatten där det finns kända utsläpp rekommenderas inte. Vid ett vattenkraftverk kan man fiska men man bör vara försiktig. Ramlar man i kan strömmarna vara väldigt starka. Att flugfiska från till exempel en båt precis invid ett vattenkraftverk kan också vara lite riskabelt. Att stå på land brukar dock inte vara några problem så länge man får fiska i vattendraget.